Apie veiklą

Apie planuojamą ūkinę veiklą

Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą

       Po leidimo naudoti žemės gelmių išteklius gavimo, telkinio Žemės gelmių naudojimo plano parengimo, planuojama žvyro kasyba atviruoju kasimu (karjeru). Natūrali telkinio naudingoji iškasena (smėlis ir žvyras) tinkama automobilių keliams tiesti pagal standarto LST 1331:2002 lt (Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija), betono užpildams pagal standarto LST EN 12620:2003 lt (Betono užpildai) reikalavimus.

Tipinė žvyro karjero eksploatavimo technologija 

Веб-портал JooMix.